Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 13:58
z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 2/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 13:59
dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 14:00
z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10 – ciu lat.

Zarządzenie Nr 04/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:39
z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 05/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 gru 2021 09:08
z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 6/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 14:01
z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 07/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 10:49
z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 08/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:40
z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:43
dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:44
z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:46
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:47
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Orzysz, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Okartowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzysz, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce, Żłobka Miejskiego w Orzyszu oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 13/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 10:17
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 14/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:50
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

Zarządzenie Nr 15/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:52
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Zarządzenie Nr 16/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:55
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobingowej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:58
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 18/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 11:57
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 19/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 gru 2021 12:00
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 10:10
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 21/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 10:08
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/12/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 10:06
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/12/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 12:18
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/12/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 12 sty 2022 10:07
z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022-2025 relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 25/12/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sty 2022 08:52
z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/12/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 16:06
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/12/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 16:10
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.