Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:25
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 02/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:28
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 03/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:32
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 04/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:34
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 05/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:36
dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 06/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:37
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 07/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:39
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 08/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:41
z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 09/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:42
z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 10/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:43
z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r

Zarządzenie Nr 11/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:44
z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 12/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:47
z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 13/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:44
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 14/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:50
Burmistrza Orzysza z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:53
dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:55
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:56
dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:59
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w wysokości 1/11 w nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 19/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 18:01
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w wysokości 1/11 w nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 20/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 18:02
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 18:03
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 22/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 18:04
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 23/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:35
z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 24/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:44
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:52
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do opracowania i wdrożenia procedur zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Zarządzenie Nr 26/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:53
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:39
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 28/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:41
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 29/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:42
z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu”.

Zarządzenie Nr 30/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:56
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 31/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:57
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 32/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 gru 2021 15:59
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 33/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 11:23
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/11/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 gru 2021 11:12
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.