Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lut 2021 09:43
z dnia 03 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Burmistrza Orzysza ds. projektu „ Orzysz Naturalnie- Miasto Zielonych Projektów”.

Zarządzenie Nr 02/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lut 2021 11:33
z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

Zarządzenie Nr 03/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:37
z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:39
z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 05/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:43
z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 06/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:44
z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 07/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:56
z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku garażowego

Zarządzenie Nr 08/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 11:04
z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Orzysz”

Zarządzenie Nr 09/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 11:05
z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 10:58
z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 11:02
z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2021 08:21
z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 13/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2021 08:42
z dnia 16.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2021” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 14/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2021 08:50
z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 15/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 13:59
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2021 15:07
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Szwejkówka

Zarządzenie Nr 18/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 14:08
z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 19/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 14:13
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 20/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 14:01
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 21/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 14:05
z dnia 22.02.2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 22/02/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 lut 2021 13:56
z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 23/02/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 17 mar 2021 07:45
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 23A/02/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 17 mar 2021 08:39
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/02/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 mar 2021 07:58
z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz