Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 12:20
z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 02/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 14:20
z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 03/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 14:22
z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 15-stu lat.

Zarządzenie Nr 04/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 12:21
z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 12:23
z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 15:08
z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 7/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 15:16
z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 08/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 kwi 2021 15:07
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 09/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 kwi 2021 12:40
z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 14:43
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 14:39
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 14:22
z dnia 14 kwiecień 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 12:48
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 14/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 12:46
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 12:42
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:08
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 12:38
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 12:30
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:10
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 20/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:15
z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 21/04/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 5 maj 2021 15:04
z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:19
z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:35
z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:38
z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:40
z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 26/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:42
z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/04/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 kwi 2021 17:43
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/04/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 5 maj 2021 15:12
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 29/04/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 5 maj 2021 15:13
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 30/04/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 maj 2021 10:04
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/04/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 maj 2021 10:08
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 32/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 maj 2021 12:29
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ” Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Zarządzenie Nr 33/04/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 maj 2021 14:52
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/04/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 5 maj 2021 15:18
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.