Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:19
z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2021

Zarządzenie Nr 02/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:27
z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 03/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:35
z dnia 7 stycznia 2021 r. w przedmiocie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 04/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:35
z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 05/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:39
z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 06/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:47
z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Foto Ferie- Moje Aktywne Ferie Zimowe”

Zarządzenie Nr 07/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 14:59
z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 08/01/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 sty 2021 11:26
z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

Zarządzenie Nr 09/01/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 lut 2021 07:49
z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/01/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 3 lut 2021 14:47
z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orzysz w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 11/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 15:03
z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 12/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 15:04
z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 13/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2021 15:15
z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 14/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:38
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 15/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:41
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:44
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 17/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:52
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:57
z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Mikosze Osada.

Zarządzenie Nr 19/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 sty 2021 07:50
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 20/01/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 sty 2021 09:51
z dnia 25 stycznia 2021 r, w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie Nr 21/01/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 sty 2021 09:50
z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarządzenie Nr 22/01/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 lut 2021 15:14
z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 23/01/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 sty 2021 12:36
z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 09:24
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 25/01/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 lut 2021 09:34
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.