Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:24
z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 02/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:26
z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 03/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:27
z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 04/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:28
z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 05/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:28
z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 06/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:32
z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:33
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 08/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:34
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 09/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:35
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 10/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:36
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 11/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:37
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:38
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:39
z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:41
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:45
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sie 2021 13:46
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 17/08/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 wrz 2021 12:27
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/07/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 18/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 wrz 2021 08:12
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Zarządzenie Nr 19/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 wrz 2021 08:20
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sie 2021 12:02
z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarządzenie Nr 21/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sie 2021 11:53
z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/02/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 12 lutego 2021r.

Zarządzenie Nr 22/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 wrz 2021 15:19
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Klonowa, ul. Kwiatowa w m. Orzysz”

Zarządzenie Nr 24/08/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 1 wrz 2021 08:25
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 25/08/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 1 wrz 2021 08:26
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Zarządzenie Nr 26/08/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 1 wrz 2021 08:29
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10 – ciu lat.

Zarządzenie Nr 27/08/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sie 2021 11:56
z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/02/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Orzysz”

Zarządzenie Nr 28/08/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 wrz 2021 12:51
z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 29/08/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 1 wrz 2021 08:21
z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 30/08/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 wrz 2021 11:03
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/08/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 sie 2021 14:45
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.