Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 paź 2021 07:35
z dnia 04 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 02/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 12:56
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 12:59
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:10
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:12
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:12
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:14
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:18
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:18
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 13:20
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 14:48
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 14:49
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 14:52
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 14/10/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 14:53
z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 15/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:02
z dnia 6 października 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 16/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 09:25
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 17/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 09:49
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 18/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 09:59
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 19/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:00
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 20/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:02
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 21/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:05
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 22/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:06
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 23/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:08
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 24/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:31
z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 25/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 10:37
z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 26/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 13:21
z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 27/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 13:26
z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 28/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 13:30
z dnia 13 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup roboczych

Zarządzenie Nr 29/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 13:34
z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 paź 2021 13:36
z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/10/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 20 paź 2021 15:00
z dnia 19 października 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/09/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 10 września 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Zarządzenie Nr 32/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 13:26
z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 33/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:06
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 34/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:08
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 35/10/2021 Burmistrza Orzysza

sobota, 6 lis 2021 13:25
z dnia 25 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 36/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:11
z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 37/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:22
z dnia 27 października 2021r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

Zarządzenie Nr 38/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 13:31
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r

Zarządzenie Nr 39/10/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:10
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 40/10/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 gru 2021 09:23
z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu