Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 wrz 2021 09:35
z dnia 02 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 02/09/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 wrz 2021 12:55
z dnia 02 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 03/09/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 wrz 2021 12:57
z dnia 02 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 04/09/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 wrz 2021 12:59
z dnia 02 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 wrz 2021 09:24
z dnia 02 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 wrz 2021 09:26
z dnia 06 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 07/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 wrz 2021 09:29
z dnia 06 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 wrz 2021 11:05
z dnia 6 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi na odcinku Dziubiele-Suchy Róg w gminie Orzysz”

Zarządzenie Nr 09/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 wrz 2021 11:01
z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

Zarządzenie Nr 10/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 wrz 2021 12:05
z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 wrz 2021 12:07
z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 wrz 2021 12:23
z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 13/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 wrz 2021 12:09
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 wrz 2021 12:12
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 15/09/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lis 2021 17:52
z dnia 14 września 2021. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2022.

Zarządzenie Nr 16/09/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 29 wrz 2021 12:35
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 17/09/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 wrz 2021 09:02
z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 18/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 11:50
z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Orzysz”

Zarządzenie Nr 19/09/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 wrz 2021 13:51
z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 20/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 11:57
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową”

Zarządzenie Nr 21/09/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 paź 2021 12:06
z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/09/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2021 13:01
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.