Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 3 mar 2021 11:33
z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 02/03/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 mar 2021 08:19
z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 03/03/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 mar 2021 08:21
z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 04/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 3 mar 2021 11:31
z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Szwejkówko

Zarządzenie Nr 05/03/2021 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 mar 2021 07:52
z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zawartości Raportu o stanie gminy za rok 2020

Zarządzenie Nr 06/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 13:55
z dnia 05.03.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 07/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 14:01
z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 08/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 14:04
z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 14:09
z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 14:28
z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 10 mar 2021 14:58
z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 12/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 mar 2021 09:19
z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 mar 2021 15:06
z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 mar 2021 15:05
z dnia 12 marca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 15/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 mar 2021 15:14
z dnia 12 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych.

Zarządzenie Nr 16/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 mar 2021 15:24
z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 mar 2021 15:25
z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 18/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 mar 2021 09:44
z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 19/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 mar 2021 14:29
z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 20/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 mar 2021 11:50
z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2021” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 21/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 mar 2021 10:06
z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 22/03/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 mar 2021 12:05
z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 mar 2021 14:14
z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 24/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 mar 2021 14:16
z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 mar 2021 14:22
z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 26/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 mar 2021 12:00
z dnia 24 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie Nr 34/09/2020 w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Orzysz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Zarządzenie Nr 27/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 mar 2021 11:34
z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 11:49
z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 29/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 kwi 2021 11:06
z dnia 26 kwiecień 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 30/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 11:57
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych.

Zarządzenie Nr 31/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 12:02
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 32/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 mar 2021 11:41
z dnia 29 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2021 roku

Zarządzenie Nr 33/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 12:04
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 34/03/2021 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 kwi 2021 14:18
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 35/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 kwi 2021 13:08
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/03/2021 Burmistrza Orzysza

środa, 5 maj 2021 15:01
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 37/03/2021 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lip 2021 13:26
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Orzysz na lata 2021-2023.