Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 lis 2020 14:36
z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 02/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 lis 2020 10:31
z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 3/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2020 15:07
z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 04/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lis 2020 12:04
z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 05/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 11:38
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 06/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:50
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 07/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:11
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 09/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 lis 2020 08:54
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 lis 2020 09:21
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu do porozumienia z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK- pracowniczymi planami kapitałowymi

Zarządzenie Nr 11/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 lis 2020 14:37
z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu do porozumienia z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK- pracowniczymi planami kapitałowymi

Zarządzenie Nr 12/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 lis 2020 08:46
z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 lis 2020 10:39
z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 14/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2020 10:43
z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (pełnej) składników majątkowych Gminy Orzysz oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 15/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 lis 2020 08:56
z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 16/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 lis 2020 11:33
z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:18
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 18/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:19
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 19/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:22
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 20/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:25
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 21/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:31
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 22/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:32
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 23/11/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2020 13:25
z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK- pracowniczymi planami kapitałowymi.

Zarządzenie Nr 24/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2020 10:35
z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 25/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:44
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 26/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2020 13:32
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Zarządzenie Nr 27/11/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2020 10:45
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce, Żłobka Miejskiego w Orzyszu oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 08/11/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2020 10:14
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót