Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/10/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 paź 2020 14:45
z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Zarządzenie Nr 2/10/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 paź 2020 11:09
z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 3/10/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 paź 2020 11:10
z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat.

Zarządzenie Nr 4/10/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 paź 2020 14:39
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 5/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 7 paź 2020 15:28
z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ponownych wyborów członka rady sołeckiej sołectwa Klusy

Zarządzenie Nr 06/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:08
z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 07/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:17
z dnia 08 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 8/10/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 paź 2020 14:53
z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 09/10/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 paź 2020 11:15
z dnia 09 października 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 10/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 paź 2020 08:35
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS -CoV-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 11/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:25
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 12/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:11
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:26
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2020 15:04
z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej

Zarządzenie Nr 15/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 3 lut 2021 14:45
z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 16/10/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 paź 2020 11:13
z dnia 14 października 20220 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2020 15:01
z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.

Zarządzenie Nr 18/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2020 15:02
z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Orzysz".

Zarządzenie Nr 19/10/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 21 paź 2020 09:04
z dnia 19 października 2020 roku w sprawie odwołania ponownych wyborów członka rady sołeckiej sołectwa Klusy

Zarządzenie Nr 20/10/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 paź 2020 12:30
z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 21/10/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 paź 2020 11:20
z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 22/10/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 paź 2020 08:39
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 23/10/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 paź 2020 08:44
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/10/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 paź 2020 08:47
z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 25/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 paź 2020 07:44
z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa drogi gminnej ul. 1-go Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr. Geod.158,154/4, 152/26, 152/54, 152/77, 129/2, 129/3, 129/4, 129/8, 582/4, 152/84 położonej w Orzyszu ul. 1 Maja.

Zarządzenie Nr 26/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 lis 2020 11:47
z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 27/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2020 15:05
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.

Zarządzenie Nr 28/10/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2020 15:06
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.