Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 07:53
z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 02/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:04
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 03/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:21
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 04/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 07:59
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:20
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 06/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:18
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:05
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:01
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:28
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 09:57
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:42
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 12/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:40
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 08:30
z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:02
z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 15/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:04
z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 16/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:06
z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 17/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:07
z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie

Zarządzenie Nr 18/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:09
z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 19/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2020 15:11
z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce

Zarządzenie Nr 20/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 10 cze 2020 15:29
z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/06/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2020 12:42
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia wprowadzonych prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 10 cze 2020 15:32
z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad w prowadzonej obsłudze w Urzędzie Miejskim w Orzyszu z związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 23/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 10 cze 2020 15:30
z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 17 cze 2020 10:07
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 25/06/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 cze 2020 07:54
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 26/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2020 08:51
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 27/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 17 cze 2020 10:10
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Zarządzenie Nr 28/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 8 lip 2020 11:18
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 29/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 8 lip 2020 11:22
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2020 08:49
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr 31/06/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 cze 2020 11:47
z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 32/06/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 cze 2020 11:45
z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 33/06/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 cze 2020 11:43
z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 34/06/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 8 lip 2020 11:24
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 35/06/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 lip 2020 16:07
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/06/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lip 2020 09:13
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku oraz skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 37/06/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lip 2020 14:33
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej - Witajcie w naszej bajce".

Zarządzenie Nr 38/06/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lip 2020 08:02
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2029 rok