Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 4 mar 2020 14:00
z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 02/03/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 mar 2020 14:00
z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania propozycji zawartości Raportu o stanie gminy za rok 2019

Zarządzenie Nr 3/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 mar 2020 08:48
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji ,, Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 4/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 mar 2020 08:53
z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 05/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 4 mar 2020 12:44
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, pompowni ścieków oraz rurociągu tłoczonego przy ul. 1 Maja działki nr. 152/54 i 152/77 w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 06/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 mar 2020 12:35
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 07/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 mar 2020 12:32
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 08/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 mar 2020 12:33
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce

Zarządzenie Nr 9/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:11
z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:12
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 11/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:14
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 12/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:16
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:17
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:18
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:19
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2020" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 16/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 11 mar 2020 10:38
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:22
z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:31
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 19/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:51
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 21/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:50
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/03/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 mar 2020 09:26
z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Urząd Miejski w Orzyszu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 23/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:48
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 24/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:47
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 25/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:46
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 26/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:43
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 27/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:35
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 28/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 14:34
z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 29/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 18 mar 2020 11:09
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, pompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego przy ul. 1 Maja działki nr 152/54 i 152/77 w Orzyszu

Zarządzenie Nr 30/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 09:56
z dnia 19 marca 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:00
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 32/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:07
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 33/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:10
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 34/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:11
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 35/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:17
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 36/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:26
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 37/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 mar 2020 15:13
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 38/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 25 mar 2020 11:13
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 39/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2020 10:37
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 39/03/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 mar 2020 10:33
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 04/01/2020 r. Burmistrza Orzysza z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2020 10:34
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 41/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:16
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 42/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:19
z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 43/03/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 25 mar 2020 11:04
z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców gminy Orzysz zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 44/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:12
z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 45/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:21
z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 46/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:24
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 47/03/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2020 13:33
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 48/03/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 kwi 2020 08:30
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.