Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 maj 2020 14:56
z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 02/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 maj 2020 14:54
z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 03/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 maj 2020 14:53
z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 04/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:31
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 05/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:30
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 06/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:27
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 07/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 maj 2020 14:51
z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 08/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 maj 2020 10:19
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowe Guty w Gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 10/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:26
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 11/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:24
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:22
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:08
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2020 10:20
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Zarządzenie Nr 15/05/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 13 maj 2020 15:15
z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie

Zarządzenie Nr 16/05/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 13 maj 2020 15:16
z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/05/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 13 maj 2020 15:12
z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce

Zarządzenie Nr 18/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 maj 2020 13:40
z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ,, Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Orzysz".

Zarządzenie Nr 19/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 maj 2020 13:43
z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu

Zarządzenie Nr 20/05/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 maj 2020 10:10
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Orzyszu za rok 2019

Zarządzenie Nr 21/05/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 maj 2020 10:08
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Finansowego Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu za rok 2019

Zarządzenie Nr 22/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 maj 2020 15:13
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uchylenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Urząd Miejski w Orzyszu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 23/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 maj 2020 15:24
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad w prowadzonej obsłudze w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 24/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:42
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:12
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:15
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:15
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/05/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 20 maj 2020 08:07
z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 29/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:17
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:43
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:41
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 32/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:40
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 33/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:39
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 34/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:18
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 35/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:38
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 36/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:37
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 37/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:36
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 38/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:34
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 39/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:22
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 40/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:33
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 41/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:28
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 42/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 09:35
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 43/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:25
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 44/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:24
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 45/05/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 maj 2020 08:23
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 46/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 maj 2020 10:17
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do jednego miesiąca

Zarządzenie Nr 47/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 maj 2020 10:44
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zaprzestania pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Orzyszu

Zarządzenie Nr 49/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 maj 2020 10:42
z dnia 27 maja 2020 r w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 50/05/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 maj 2020 10:16
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 51/05/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 cze 2020 13:49
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie

Zarządzenie Nr 52/05/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 cze 2020 15:07
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 53/05/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 cze 2020 15:14
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 54/05/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 10 cze 2020 15:27
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.