Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:58
z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 02/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:57
z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 03/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:56
z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 04/08/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 2 wrz 2020 11:55
z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ,, Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego nad rzeką w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 05/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:56
z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:52
z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 07/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:54
z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 08/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:55
z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 09/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:50
z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 10/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:10
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,, Rozbudowa budynku Szkolno-Przedszkolengoe w miejscowości Okartowo"

Zarządzenie Nr 11/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sie 2020 16:59
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 12/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:12
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 13/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:13
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 14/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:15
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 15/08/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 16 wrz 2020 12:27
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 16/08/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 2 wrz 2020 11:59
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 17/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:32
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:33
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:35
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 20/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:36
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 21/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:36
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 22/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 10:58
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa Sołectwa Góra

Zarządzenie Nr 23/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 11:00
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa Sołectwa Cierzpięty

Zarządzenie Nr 24/08/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 2 wrz 2020 12:06
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 wrz 2020 11:53
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 26/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2020 14:41
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 27/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 wrz 2020 12:11
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 28/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 wrz 2020 11:31
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowe Guty

Zarządzenie Nr 29/08/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:26
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 30/08/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:34
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu