Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 wrz 2020 06:44
z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 02/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 12:56
z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 03/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 12:55
z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 12:54
z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 12:54
z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 12:28
z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 wrz 2020 13:58
z dnia 03 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 08/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 10:51
z dnia 07 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 09/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:15
z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środka trwałego - samochodu pożarniczego Jelcz 325 o nr rejestracyjnym NPI857 stanowiącego własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 10/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:12
z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:10
z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:17
z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 13/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2020 14:30
z dnia 09 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 14/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:28
z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 15/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:27
z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:25
z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:02
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 wrz 2020 12:18
z dnia 14 września 2020 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 wrz 2020 12:16
z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 20/09/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 16 wrz 2020 08:09
z dnia 14 września 2020 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Klusy

Zarządzenie Nr 21/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:29
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:32
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 wrz 2020 11:09
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 24/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 wrz 2020 15:01
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 25/09/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 lut 2021 08:37
z dnia 18 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 26/09/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 wrz 2020 15:27
z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 27/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 11:42
z dnia 23 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 11:48
z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 29/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:02
z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:07
z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 31/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:12
z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 32/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:13
z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 33/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:15
z dnia 25 września 2020 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 34/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:16
z dnia 25 września 2020 r. w sprawie opracowania ,, Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Orzysz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Zarządzenie Nr 35/09/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2020 12:20
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 36/09/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 paź 2020 15:20
z dnia 30 września 2020 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki nieuzależnień i patologii społecznych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 37/09/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 7 paź 2020 15:21
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.