Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:45
z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 02/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:44
z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 03/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:43
z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat

Zarządzenie Nr 04/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:41
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 05/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:39
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 06/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lut 2020 09:37
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 07/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lut 2020 15:48
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lut 2020 15:47
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 09/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lut 2020 15:45
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lut 2020 15:42
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lut 2020 14:55
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 12/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:23
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz .

Zarządzenie Nr 13/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:22
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:21
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:20
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:19
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/02/2021 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 mar 2021 12:42
z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok oraz prewspółczynnika za 2020 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2020 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok oraz prewspółczynnika za 2020 rok do odliczenia podatku VAT w 2021 roku

Zarządzenie Nr 17/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:18
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:17
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:15
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:14
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 13:13
z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:22
z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2020 " w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 24/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:21
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:20
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:19
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:18
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:17
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:13
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:15
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:11
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 32/02/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 lut 2020 12:56
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 33/02/2020 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 lut 2020 13:06
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 34/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:07
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Pamiątki Honorowej za Zasługi dla gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 35/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lut 2020 12:00
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji etapu II projektu ,, Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego "współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020", dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz

Zarządzenie Nr 36/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2020 14:54
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 37/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2020 15:10
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 38/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lut 2020 09:34
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 39/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lut 2020 09:38
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 40/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2020 14:06
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz prewspółczynnika za 2019 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok oraz prewspółczynnika za 2019 rok do odliczenia podatku VAT w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 41/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lut 2020 10:21
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 42/02/2020 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2020 14:13
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 43/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lut 2020 10:22
z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno – Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”.

Zarządzenie Nr 44/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lut 2020 10:24
z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 45/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 mar 2020 08:25
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 46/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 mar 2020 08:23
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 47/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 mar 2020 08:14
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 48/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 mar 2020 08:30
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 49/02/2020 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 mar 2020 08:27
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń.

Zarządzenie Nr 50/02/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 11 mar 2020 10:32
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 51/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 11:59
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 52/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:01
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 53/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:02
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 54/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:05
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 55/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:07
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 56/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:08
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 57/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:09
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 58/02/2020 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 mar 2020 12:10
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 59/02/2020 Burmistrza Orzysza

środa, 4 mar 2020 12:23
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.