Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji
Orzysz, 22.12.2011r.


OGŁOSZENIE
o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.


W toku przeprowadzonego naboru w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty,
spełniające postawione w konkursie wymagania.
Do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej – przystąpiło 2 kandydatów.

W wyniku prowadzonego naboru największą liczbę punktów otrzymała

PANI GRAŻYNA ZIELIŃSKA, zam. Orzysz

i decyzją Komisji jej kandydatura została rekomendowana na stanowisko objęte konkursem.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka Pani Grażyna ZIELIŃSKA spełniła postawione w konkursie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. Posiada udokumentowany staż pracy w administracji samorządowej, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Grażyna ZIELIŃSKA wykazała się wysokim poziomem kultury osobistej oraz znajomością obowiązujących aktów prawnych z zakresu m.in. prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska.
Rekomendację Komisji zatwierdził Burmistrz Orzysza.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: czwartek, 22 gru 2011 09:38
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2011 09:48
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 maj 2015 06:39
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 2152 razy