Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 253/2, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/9, 253/51, 253/52, 263/3, 327, 361/1, w obrębie geodezyjnym 22-Tuchlin, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia strony postępowania iż, w dniu 16.04.2024 r. została wydana Decyzja Nr 2/24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 253/2, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/9, 253/51, 253/52, 263/3, 327, 361/1, w obrębie geodezyjnym 22-Tuchlin, gmina Orzysz.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 10.04.2024 r.

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 17 kwi 2024 10:28
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2024 10:33
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 39 razy