Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/11/2018 Burmistrza Orzysza

środa, 7 lis 2018 16:07
z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 2/11/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 lis 2018 09:05
z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 3/11/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 lis 2018 09:02
z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie Nr 4/11/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 lis 2018 09:07
z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 5/11/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 lis 2018 09:00
z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty.

Zarządzenie Nr 6/11/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 lis 2018 09:13
z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/11/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 lis 2018 10:27
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 10/11/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 lis 2018 14:55
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/11/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 lis 2018 15:05
z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.