Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 08:52
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 2/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 08:54
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 3/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 08:56
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 4/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 09:20
z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 5/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 09:24
z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 mar 2018 09:30
z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 7/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:16
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:32
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:38
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:40
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2018 rok, zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie Nr 11/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:44
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:46
z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 13/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:50
z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 14/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 14:51
z dnia 14 marca 2018 r. sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 15:05
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 16/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 mar 2018 15:11
z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 23 mar 2018 15:06
z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 23 mar 2018 15:08
z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 23 mar 2018 15:10
z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 23 mar 2018 15:13
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 mar 2018 15:20
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 22/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:16
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji.

Zarządzenie Nr 23/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:20
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:,, Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 24/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 mar 2018 13:51
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/3/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 mar 2018 13:55
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/3/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 kwi 2018 09:11
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 27/3/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 kwi 2018 09:13
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orzysz za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 28/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 kwi 2018 11:15
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orzysz na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 29/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:12
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - ułożenie glazury i terakoty w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 30/3/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:17
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji.