Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 11:54
z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 2/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 12:01
z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 3/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:25
z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny lokalu niemieszkalnego - gospodarczego.

Zarządzenie Nr 4/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 maj 2018 09:30
z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali niemieszkalnych - gospodarczych.

Zarządzenie Nr 5/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:38
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:45
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku.

Zarządzenie Nr 7/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:49
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:51
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:53
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 14:54
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 15:07
z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 15:08
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 15:10
z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 14/5/2018 Burmistrza Orzysza

środa, 23 maj 2018 07:49
z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/5/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 15/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 11:11
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 12:17
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 12:20
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 12:32
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 12:46
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 20/5/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 12:58
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,, Ogród Naturą Malowany"

Zarządzenie Nr 21/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 maj 2018 12:51
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 cze 2018 10:13
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Dostawa i montaż balustrad i poręczy w budynku Ratusza w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 23/5/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 13:24
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 24/5/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 13:29
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 cze 2018 09:44
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 26/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 cze 2018 10:16
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 27/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 cze 2018 10:18
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 28/5/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 cze 2018 09:18
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmnian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 29/5/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 10:38
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.