Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 cze 2018 11:00
z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 2/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 14:00
z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 14:04
z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 cze 2018 14:07
z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 5/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:04
z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 6/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:43
z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 7/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:42
z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru budowlanych.

Zarządzenie Nr 8/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:06
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:08
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:09
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:11
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:12
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/6/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 cze 2018 08:14
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 14/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:46
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 15/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 cze 2018 12:28
z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 4 lipca 2017 r., Zarządzenia Nr 15/7/2017 z dnia 13 lipca 2013 r. , Zarządzenia Nr 19/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Zarządzenia Nr 2/12/2017 z z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącego ustalenia cen sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 cze 2018 09:20
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 17/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 cze 2018 09:21
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 18/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 cze 2018 12:32
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 19/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 cze 2018 14:06
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Drozdowo - Zastrużne

Zarządzenie Nr 20/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 cze 2018 14:09
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Osiki.

Zarządzenie Nr 21/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:17
z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 22/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:19
z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 cze 2018 08:15
z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 24/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lip 2018 10:02
z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 25/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lip 2018 09:59
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lip 2018 09:53
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 27/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lip 2018 10:00
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/6/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lip 2018 09:50
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 11:06
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres dwóch miesięcy.

Zarządzenie Nr 31/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 10:51
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 32/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 10:50
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego .

Zarządzenie Nr 33/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 10:48
z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ,, Ogród Naturą Malowany"

Zarządzenie Nr 34/6/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:02
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.