Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 1 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:38
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 2/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sie 2018 10:20
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sie 2018 10:12
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:40
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 5/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:42
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 6/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sie 2018 10:18
z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sie 2018 10:16
z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 9 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:42
w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Ogród Naturą Malowany”.

Zarządzenie Nr 9/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 9 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:44
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 10/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 9 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:44
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 11/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 9 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:45
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 12/8/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 sie 2018 15:46
z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursu ,,Ogród Naturą Malowany”.

Zarządzenie Nr 13/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 13 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:47
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:49
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:50
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:51
w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:52
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:52
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:53
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 20/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:54
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 21/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:55
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:55
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 23/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 20 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:56
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 24/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 21 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:57
w sprawie ogłoszenia konkursów dożynkowych, które przeprowadzone zostaną w ramach Dożynek Gminnych 2018, w dniu 1 września 2018 r. w miejscowości Wierzbiny.

Zarządzenie Nr 25/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 24 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 27 sie 2018 15:58
w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w Wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 paź 2018 10:12
z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządzenie Nr 27/8/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 paź 2018 10:27
z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 28/8/2018 Burmistrza Orzysza

środa, 5 wrz 2018 07:49
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarządzenie Nr 30/8/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 10:55
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 31/8/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:28
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.