Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/9/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 wrz 2018 14:33
z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 2/9/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 wrz 2018 15:34
z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 3/9/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 wrz 2018 15:35
z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 4/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:11
z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 5/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:12
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:14
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:15
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:18
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:19
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:21
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 wrz 2018 16:23
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w Wydziale Inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 12/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 10:05
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 13/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:07
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:02
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:11
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 08:41
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 08:43
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 10:01
z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 19/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 10:09
z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektów budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:09
z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 21/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:54
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 22/9/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 wrz 2018 15:36
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 23/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:33
z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 14:26
z dnia 19 września 2018 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 10:07
z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 26/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 09:48
z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Zarządzenie Nr 27/9/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 paź 2018 08:26
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 28/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 wrz 2018 12:15
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 wrz 2018 12:43
z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 wrz 2018 12:46
z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 31/9/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 paź 2018 08:20
z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 32/9/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 paź 2018 08:22
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 33/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 wrz 2018 12:11
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 34/9/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 paź 2018 13:12
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.