Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 11:21
z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 2/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 lip 2018 11:23
z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie Nr 3/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:16
z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:15
z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 5/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:14
z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 6/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:13
z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 6a/7/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sie 2018 10:38
z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 7/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:10
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:09
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:05
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lip 2018 15:04
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 11/7/2018 Burmistrza Orzysza

środa, 18 lip 2018 08:19
z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 12/7/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lip 2018 10:30
z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/7/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lip 2018 10:35
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/7/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lip 2018 10:41
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/7/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lip 2018 10:42
z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 16/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:21
z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawienie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości

Zarządzenie Nr 17/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:19
z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 14:08
z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Orzyszu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 19/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 wrz 2018 14:11
z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania na czas zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz planu przemieszczania na Zapasowe Miejsce Pracy.

Zarządzenie Nr 20/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:18
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:16
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:08
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:05
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:48
z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 25/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:03
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 26/7/2018 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 sie 2018 09:50
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu