Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 listopada 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Sąsiedzkie Wyprzedaże" organizowanej na terenie targowiska gminnego przy ul. Mazurskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 27/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopada 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 listopada 2023

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopada 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopada 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopada 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Program opieki nad zwierzętami na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Program opieki nad zwierzętami na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Wniosek na dofinasowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania psa lub kota

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek na dofinasowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania psa lub kota - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano zarządzenie o zmianie terminu przeprowadzenia II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej z dnia 6 grudnia na dzień 30 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopada 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopada 2023

Wiadomości

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej na DK 16- w miejscowości Okartowo z drogą powiatową nr 1849N

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej na DK 16- w miejscowości Okartowo z drogą powiatową nr 1849N - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/10/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/10/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 27 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 27 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopada 2023

Wiadomości

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o miejscu, dacie i godzinie II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o miejscu, dacie i godzinie II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM LUB POBOROWYM SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UZNANIE POBOROWEGO ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UZNANIE OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO TĘ SŁUŻBĘ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzedaż mieszkań komunalnych najemcom lokali - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej wieczyste użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WBUDOWANIE OBCEGO URZĄDZENIA W PAS DROGOWY I ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT NA DROGACH GMINNYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 30 listopada 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Edycja wiadomości Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Plan polowań zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/11/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/11/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian