Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem użyczenia jest budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 90,00 m2 posadowiony na działce oznaczonej nr geod. 125/10 w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz. 

W skład użyczanego budynku świetlicy wchodzi: sala główna pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kuchenne oraz łazienka. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bi – inne tereny zabudowane oraz RIVb – grunty orne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/000045621/0.  

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz symbolem A52UI – tereny projektowanej remizy strażackiej z funkcją szkoleniowo – kulturalną jako uzupełniającą.     

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony dla Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzysz z przeznaczeniem na cele statutowe.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.11.2023 r. do dnia 18.12.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2023 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2023 14:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2023 07:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 72 razy