Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 514/1 o pow. 300,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako ŁV łąki trwałe, Lz – ŁV – grunty zadrzewione i zakrzewiona na użytkach rolnych. 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP – tereny zieleni parkowej.     

Roczna wysokość czynszu – 30,00 zł (0,10 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 25,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 31.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r.  

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 31 paź 2023 10:36
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2023 10:38
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lis 2023 09:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 35 razy