Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,00 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod. 111/65 w Orzyszu, ul. Ełckiej 43.     

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: b-09MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 16,40 zł brutto (1,33 zł netto / m2 – pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administrator Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 15 9364 0000 2003 0031 1018 0001. 

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.11.2023 r. do dnia 29.11.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 9 lis 2023 07:47
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2023 07:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2023 09:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 80 razy