Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:
Gmina Orzysz
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz

2. Przedmiotem zamówienia jest:
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2019r.

3. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty spełniające wymagania formalne
Brak

4. Uzasadnienie:
Zamawiający informuje, że we wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej terminie (do 04.12.2018r.) do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta, spełniająca wymagania formalne Zamawiającego.
Powtórne zaproszenie do złożenia oferty cenowej zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w późniejszym terminie.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2018 07:51
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2018 07:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2018 08:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 553 razy