Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

przegląd instalacji elektrycznej

Znak: WOE. 2710.5.2015.AJA                                                                               Orzysz, 15.12.2015r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu rocznego instalacji elektrycznej  w budynkach:
1.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu, 12-250 Orzysz (mieszczący się w 4 budynkach):
a)    ul. Wojska Polskiego 14;
b)    ul. Wojska Polskiego 12;
c)    ul. Wojska Polskiego 9d;
d)    ul. 22 Lipca 4.
2. Gimnazjum w Orzyszu im. A. Mickiewicza, ul. Osiedle Robotnicze 11, 12-250 Orzysz;
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie, Okartowo 22, 12-250 Orzysz;
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce, 12-250 Orzysz (mieszczący się
w 2 budynkach):
a)    Dąbrówka 40;
b)    Drozdowo 14,
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz
ul. Kanałowa 21, 12 – 250 Orzysz
Wartość oferty brutto: 4.182,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jej koszt mieści się
w zaplanowanym budżecie oraz uzyskała ona korzystniejszy bilans cenowy.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie dnia 23.12.2015r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:    Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz
Adres Wykonawcy:    ul. Kanałowa 21, 12 – 250 Orzysz
Wartość oferty brutto: 4.182,00 zł
Liczba uzyskanych punktów: 100,00
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:    PROTON PROJEKT  Leszczyńska Anna
Adres Wykonawcy:    ul. Sportowa 13, 11-513 Miłki
Wartość oferty brutto: 26.199,00 zł
Liczba uzyskanych punktów: 15,97(-) zastępca Burmistrza
Leszek Marek Gryciuk 

Data powstania: środa, 16 gru 2015 10:47
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 10:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2015 08:13
Opublikował(a): Agata Jary
Zaakceptował(a): Agata Jary
Artykuł był czytany: 804 razy