Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dostawa węgla eko- groszek


Znak: WOE. 2710.1.2015.AJA                                                                                Orzysz, 14.12.2015r.


                                                                ZAWIADOMIENIE
                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup węgla eko-groszek na potrzeby:
1. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie, Okartowo 22, 12-250 Orzysz,
2. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce, Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz,
3. Domu Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz,
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WĘGLO-BUD Wojciech Skrabowski
ul. Warmińska 2, 11-500 Giżycko
Wartość oferty brutto: 45.650,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jej koszt mieści się
w zaplanowanym budżecie.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu  22.12.2015r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------------
Lp. 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa
„ TRANSBUD Ełk” spółka z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk    
Cena oferty brutto:  50.738,73 zł
Łączna liczba uzyskanych punktów: 89,97

Lp. 2
Nazwa wykonawcy:    WĘGLO- BUD Wojciech Skrabowski
Adres Wykonawcy:    ul. Warmińska 2, 11-500 Giżycko
Cena oferty brutto:    45.650,00 zł
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00

Lp. 3
Nazwa wykonawcy: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:  ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
Cena oferty brutto:   49.513,65
Łączna liczba uzyskanych punktów: 92,20
(-) Leszek Marek Gryciuk
Zastępca Burmistrza

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 12:15
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 12:36
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Agata Jary
Zaakceptował(a): Agata Jary
Artykuł był czytany: 841 razy