Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół kontroli RIO z 2014 r.

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Orzysz.

Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne w załącznikach.