Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2012 r.

Kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa.

wystąpienie pokontrolne w załaczniku.