Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienie pokontrolne NIK z 19.06.2012 r.

w sprawie kontroli w zakresie opłat planistycznych i roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2008 - 2012 ( I kwartał )

wystąpienie pokontrolne w załączniku.

Pliki do pobrania: