Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół kontroli RIO 2011r.

Protokół z kontroli gospodarki finansowej gminy Orzysz przeprowadzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową za rok 2010

Protokół z kontroli RIO oraz wystąpienie pokontrolne znajduje się w załącznikach.