Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół kontroli RIO z 2014 r.

wtorek, 17 lut 2015 09:24
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Orzysz.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2012 r.

wtorek, 17 lut 2015 09:19
Kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa.

Wystąpienie pokontrolne NIK z 19.06.2012 r.

wtorek, 17 lut 2015 09:12
w sprawie kontroli w zakresie opłat planistycznych i roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2008 - 2012 ( I kwartał )

Protokół kontroli RIO 2011r.

piątek, 6 lut 2015 07:47
Protokół z kontroli gospodarki finansowej gminy Orzysz przeprowadzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową za rok 2010