Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie operatów szacunkowych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielena zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro, proszę o złożenie oferty cenowej na usługę w zakresie:

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, w celu naliczenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej przy zleceniu opracowania dla:

- dla 1 działki położonej w Orzyszu,Wierzbinach i Strzelnikach

- od 1 do 50 działek położonych w Orzyszu, Wierzbinach i Strzelnikach

-od 1 do 70 działek położonych w Orzyszu,Wierzbinach i Strzelnikach

-od 1 do 90 działek położonych w Orzyszu,Wierzbinach i Strzelnikach

-ponad 90 działek położonych w Orzyszu,Wierzbinach i Strzelnikach

Proszę o podanie kosztów wyceny brutto.

Oferty należy złożyć na adres Urząd Miejski ul.Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w terminie do dnia 15 styczna 2015 r. do godziny 1500

Nadmieniam,że termin usługi wykonania około 90 szt. operatów szacunkowych przewiduje się do 15 lipca 2015 r.

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 29 gru 2014 11:11
Data opublikowania: poniedziałek, 29 gru 2014 12:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 sty 2015 13:20
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1378 razy