Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży nr geod. 396/9 w Orzyszu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z Nasz znak: Data: GKR.6840. 15.2014.SBR Orzysz, dnia 19.08.2014r. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Orzyszu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Orzyszu oznaczona numerem geodezyjnym 396/9 o pow. 810 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr OL1P/00012802/3 nie jest obciążona hipotecznie i nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Cena nieruchomości brutto wynosi 31.396 zł brutto. Nieruchomość powyższa w planie zagospodarowania symbolem „ MNU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych ” oraz „KGP – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego”. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. • ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 13:08
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 13:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 wrz 2014 12:24
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1065 razy