Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń gospodarczo - garażowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

W Y K A Z Nasz znak: Data: GKR.6840.14.2014.SBR Orzysz, dnia 11.04.2014r. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Przedmiotem sprzedaży są pomieszczenia gospodarcze oraz garaż w budynku gospodarczo garażowym zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 111/63 o pow. 178 m2 w Orzyszu przy ul. Ełckiej 47. 1) Pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow. 11,12 m2 – cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.692 zł brutto. 2) Pomieszczenie gospodarcze nr 2 o pow. 11,35 m2 – cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.766 zł brutto, 3) Pomieszczenie gospodarcze nr 3 o pow. 11,39 m2 – cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.779 zł brutto, 4) Pomieszczenie gospodarcze nr 4 o pow. 11,39 m2 – cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.779 zł brutto. 5) Pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 11,30 m2 – cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.750 zł brutto. 6) Garaż nr 6 o pow. 18,36 m2 - cena sprzedaży nieruchomości wynosi 7.866 zł brutto. Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr 12655/7 i nie są obciążone hipotecznie. Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego określone są symbolem „MWU- -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych” Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. • ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz najemców. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z negocjacji. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 12:11
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 08:32
Data edycji: wtorek, 15 kwi 2014 09:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 maj 2014 10:20
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1126 razy
Ilość edycji: 1