Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
W Y K A Z Nasz znak: Data: GKR. 6840.11 .2014.SBR Orzysz, dnia 7.04.2014r. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu gminy Orzysz. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Orzysz oznaczona numerem geodezyjnym 106/4 o powierzchni 0,1647 ha . Nieruchomość gruntowa posiada urządzona księgę wieczystą nr 13 623 . Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Działka powyższa w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz posiada zapis ZN- tereny zieleni nieurządzonej” Wartość działki 16.906 zł brutto. Na podstawie art.. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. O ile nieruchomość powyższa nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych działek. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Te. 87 424 10 67
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 10:36
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 12:02
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2014 08:27
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1036 razy