Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres:Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 67 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z Nasz znak: Data: GKR.6840.9.2014.SBR Orzysz, dnia 18.03.2014r. Zodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dąbrówka. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 205/2 o pow. 0,08 ha w miejscowości Dąbrówka. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow.128,92m2 oznaczony numerem porządkowym 23 . Budynek mieszkalny w bardzo złym stanie technicznym. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00034264/9.Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej wynosi 10.672 zł brutto.Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. • ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargowej. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu. Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska tel. 87 524 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 mar 2014 13:53
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 08:02
Data edycji: wtorek, 15 kwi 2014 09:10
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2014 08:15
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 893 razy
Ilość edycji: 1