Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Nasz znak: Data:
RGI.II.7331-ŚR/10/08 Orzysz, dnia 24 grudnia 2008
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że

w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„zmianie sposobu użytkowania budynku produkcji żywności na potrzeby działalności gastronomicznej oraz usług hotelarskich (wynajem pokoi gościnnych)”.

zlokalizowanego na działkach nr 26/3, 26/6 i 26/8 położonych w miejscowości Wierzbiny gmina Orzysz

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 30 grudnia 2008 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk
Data powstania: środa, 31 gru 2008 11:45
Data opublikowania: środa, 31 gru 2008 11:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 sty 2009 12:53
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1626 razy