Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz,
dz. nr 10/3 oraz dz. nr 13.
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880), oraz Uchwały Nr XLVIII/670/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 października 2006 r., zmienioną Uchwałą Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2007r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz, dz. nr 10/3;
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Góra, gmina Orzysz, dz. nr 13;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 października 2008 r. do 21 listopada 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Orzyszu, w godz. od 7.30 do 15.30
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Orzyszu, ul. Giżycka 15 w godz. od 13.00 do 15,00 w sali nr 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Orzysza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2008 r.

Burmistrz Orzysza

Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2008 12:33
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2008 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 08:13
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1643 razy