Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 10.04.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2024.KOW bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty”.

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 10.04.2024 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2024.KOW bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty”.
• ww. decyzja oraz dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.04.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 12 kwi 2024 11:28
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2024 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2024 07:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 42 razy