Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz.902 z późn. zm.)
Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 04 stycznia 2008r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

przebudowie stacji pomp „SZWEJKÓWKO” na działkach nr 410, 396/6, 409, 394, 408/2, 408/1 i 392 położonych w obrębie miasta Orzysz..

Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Orzysza oraz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 04 stycznia 2008r., na tablicy ogłoszeń.
Data powstania: piątek, 4 sty 2008 12:43
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2008 12:34
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1782 razy