Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/04,kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 115 – obręb 0007 – Dziubiele w miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz”.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

 zawiadamiam społeczeństwo

o wydanej w dniu 19.10.2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/04,kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 115 – obręb 0007 – Dziubiele w miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Dziubiele.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.10.2021 r.


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Data powstania: środa, 20 paź 2021 11:22
Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 11:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lis 2021 07:24
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 41 razy