Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie: linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN” na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 19/1, 19/2, 24, 3/1, 8/11, 20, 3/3, 8/10 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art. 97 § 2, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia, że w dniu 18.08.2021 r. zostało podjęte postanowieniem znak WIG.6733.6.9.2020.DGA postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie: linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN” na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 19/1, 19/2, 24, 3/1, 8/11, 20, 3/3, 8/10 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz oraz decyzją znak sprawy WIG.6733.6.10.2020.DGA zostało przedmiotowe postępowanie umorzone jako bezprzedmiotowe.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.08.2021 r. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: czwartek, 19 sie 2021 07:55
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2021 07:57
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 51 razy