Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o dopuszczeniu strony postępowania.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/1, położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam strony postępowania, 
o wydanym w dniu 21.07.2021 r. postanowieniu znak WIG.6730.37.7.2021.DGA o dopuszczeniu Fundacji Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni na prawach strony, do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/1, położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Nowe Guty.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 26.07.2021 r. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2021 11:46
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2021 11:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sie 2021 12:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 79 razy